This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

107.4fm shares

Tnh khng bin gii trung phng

opinion
Gay Porn Pics & Movies Tnh khng bin gii trung phng.

Trong k thi TSH bi ton hnh khng gian lun l dng bi tp gy kh khn cho hc sinh. Nguyn nhn c bn l do hc sinh cha bit phn bit r rng dng bi tp la chn cng c, phng php gii cho ph hp. Bi vit ny s gip hc sinh gii quyt nhng vng mc. Nhng vn cn nm chc khi tnh ton. Khi chp c 1 cnh gc vung vi y chnh l chiu cao. Vic xc nh c chn ng cao cng l yu t quan trng tm gc to bi ng thng v mt phng hoc gc to bi 2 mt phng. Tnh V khi chp?

Sexy big boobs blonde milf love cock

R rng y l khi chp thuc dng 2. Tnh th tch trc tip bng cch tm ng cao: Gi I l trung im.

T ta tnh c:. Khi gp cc bi ton m vic tnh ton gp kh khn th ta phi tm cch phn chia khi a din thnh cc khi chp n gin hn m c th tnh trc tip th tch ca n hoc s dng cng thc Tnh khng bin gii trung phng t sth tch tm th tch khi a din cn tnh thng qua 1 khi a din trung gian n gin hn. Cc em hc sinh cn nm vng cc cng thc sau:.

Tnh th tch khi chp HD gii: Tuy nhin 1 s trng hp vic tm hnh chiu tr nn v cng kh khn, khi vic s dng cng thc tnh th tch tr nn rt hiu qu. Hnh chiu ca S trng vi trng tm tam gic ABD.